میعاد صنعت

سوابق شرکت

این شرکت در سابقه خود در خدمات بازسازی میل لنگها با آمار بازسازی چند ده هزار عددی انواع میل لنلگهای نیمه سنگین و سنگین شرکتها و مراکز تعمیرات خدمات موتوری ارگانهایی همچون شرکت واحدهای تهران و سایر استانهای کشور، شهرداری ها، ماشینهای راهسازی خیبر، ایران خودرو دیزل، هپکو، کاترپیلار، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای ترابری و حمل و نقل و نیز سایر دارندگان موتورهای زمینی اعم از ژنراتورها، چاههای آب و ... بطور همزمان بازسازی بیش از 30 هزار عدد میل لنگ موتورهای ارسالی انفرادی (شخصیت حقیقی) که عمده ایشان از سوی تعمیرکاران موتوری و میل لنگ سازیهای معتبر سراسر کشور معرفی گردیده اند، اقدام نموده است.

  

 

 

Top of Page