میعاد صنعت

بررسی علل وجود ارتعاش درمیل لنگ

صدای داخل موتور را نمی توان تنها به عدم تعادل قطعاتی که حرکت رفت و برگشتی دارند نسبت داد. زیرا در هنگام طراحی نیروهای اینرسی به طور کامل متعادل می شوند. لیکن با بررسی های انجام گرفته می توان گفت، که این صدا مربوط به ارتعاشات پیچشی میل لنگ می باشد که در اثر ضربه های ناشی از نیروهای فشاری و اینرسی به حالت تشدید (رزونانس) درمی آید. ارتعاشات پیجشی میل لنگ یک صدای هوم تولید می کند.
میل لنگ یکی از قطعاتی است که از ابتدای طراحی و ساخت موتورهای احتراق داخلی مشکل ساز بوده است و مشکل آن بالانس دینامیکی آن است که در بعضی اوقات باعث خرابی یاتاقانها و شکست میل لنگها شده است.
میل لنگی که در یک سرش فلایویل متصل است یک پاندول پیچشی مرکب را تشکیل می دهد که شامل یک میله فولادی است، که انتهای بالایی آن ثابت و انتهای دیگر آن به میله ای که دارای دو وزنه در دو انتها می باشد متصل شد است. اگر یک نیروی افقی عمود بر میله افقی به وزنه ها وارد شود میله قائم نیز پیچش پیدا می کند.
حال اگر نیرو برداشته شود، وزنه ها در اثر تنش میله قائم به حالت عادی خود بر می گردند در این وضعیت میله قائم دوباره تحت تنش قرار گرفته و وزنه ها دوباره بر می گردند که این نوسان شدت کمتری دارد، زیرا مقداری از انرژی ذخیره شده در دستگاه که در اثر واردکردن نیرو بوجود آمده برای غلبه بر مقاومت مربوط به پس ماند در میله که آنها را نیروهای ارتعاش گیر یا مستهلک کننده می نامیم مصرف می شود و پاندول به حالت سکون در می آید.

Top of Page